STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80181 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 476/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

80182 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 2510/2022/DC Còn hiệu lực
11/11/2022

80183 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 002PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
09/08/2023

80184 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 011PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
28/09/2023

80185 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 17/170000100/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
26/08/2021

80186 Máy đo huyết áp cổ tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 615.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

80187 Máy đo huyết áp cổ tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HEALTH AND LIFE MEDICAL TECHNOLOGY 01/2023/PL-HEALTHLIFE Còn hiệu lực
16/08/2023

80188 Máy đo huyết áp cổ tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020061A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
07/02/2020

80189 Máy đo huyết áp cổ tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 023-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

80190 Máy đo huyết áp cổ tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020156A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
09/09/2020