STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80271 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

80272 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

80273 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

80274 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 095-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế MAI Còn hiệu lực
09/10/2020

80275 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

80276 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 475/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
14/01/2022

80277 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TUẤN 01/2022/TT-PLTTBYT Còn hiệu lực
19/08/2022

80278 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HEM-7121J Còn hiệu lực
08/11/2023

80279 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AQUAFIN 01/2023/AQUAFIN-PLTTBYT Còn hiệu lực
08/04/2023

80280 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023