STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80661 Thiết bị phục hồi chức năng chi dưới và nhận thức [Dream’s Bike] TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2136A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU VIỆT Còn hiệu lực
21/10/2021

80662 Thiết bị phục hồi chức năng tay và phụ kiện, vật tư đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 18/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
05/07/2019

80663 Thiết bị phun sương đường mũi dùng một lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 638.21/180000026/PCBPL-BYT VIỆN PASTEUR NHA TRANG Còn hiệu lực
10/12/2021

80664 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

80665 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

80666 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

80667 Thiết bị Plasma điều trị trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 992/190000031/PCBPL-BYT Viện Công nghệ VinIT Còn hiệu lực
07/10/2021

80668 Thiết bị quang trị liệu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4059 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
10/11/2021

80669 Thiết bị quang trị liệu cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018754 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Còn hiệu lực
04/11/2019

80670 Thiết bị quang trị liệu UV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 09/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
08/08/2022