STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80661 Máy đo loãng phương và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 927/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/11/2019

80662 Máy đo loãng xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 64-19/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
30/07/2019

80663 Máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 247/2019/BPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
03/11/2020

80664 Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 04/2019/180000013/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Đã thu hồi
07/06/2019

80665 Máy đo loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 144/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

80666 Máy đo loãng xương bằng tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1506/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

80667 Máy đo loãng xương sóng siêu âm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 40/170000001/PCBPL-BYT (2020) Còn hiệu lực
10/05/2022

80668 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/220 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiết bị vật tư Việt Tiến Còn hiệu lực
13/01/2021

80669 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 209/Stemlab-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/08/2021

80670 Máy đo loãng xương toàn thân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1875/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.P.V Còn hiệu lực
12/10/2021