STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80691 Thiết bị siêu âm trị liệu + phụ kiện: đầu phát siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

80692 Thiết bị siêu âm trị liệu đa tần (đi kèm các phụ kiện ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 907/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Đã thu hồi
27/05/2021

80693 Thiết bị siêu âm trị liệu đa tần (đi kèm các phụ kiện ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 825/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/05/2021

80694 Thiết Bị Siêu Âm Trị Liệu – Intelect Mobile 2 Ultrasound INLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 153-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020

80695 Thiết bị siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

80696 Thiết bị sinh thiết mô mềm tự động dùng 1 lần MULTICORE ® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 831 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TKMED Còn hiệu lực
27/10/2019

80697 Thiết bị sinh thiết mô mềm tự động dùng 1 lần MULTICORE ® TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 114/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CTH Còn hiệu lực
18/11/2019

80698 Thiết bị soi chụp chẩn đoán bệnh lý da và tóc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 05/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
16/04/2022

80699 Thiết bị soi chụp chẩn đoán bệnh lý da và tóc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 06/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
16/04/2022

80700 Thiết bị soi chụp chẩn đoán bệnh lý da và tóc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 07/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
16/04/2022