STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80701 Que gắn miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/673 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

80702 Que gỗ quấn gòn 150mm, tiệt trùng rời trong ống nghiệm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

80703 Que gỗ quấn gòn vi sinh 150 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

80704 Que gỗ quấn gòn vi sinh dài150 mm, tiệt trùng rời, TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

80705 Que gòn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 91/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHh trang thiết bị y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
06/10/2019

80706 QUE GÒN TRONG ỐNG NGHIỆM TIỆT TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH 241/CBPLA-TTB CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Còn hiệu lực
26/06/2019

80707 Que hiệu chuẩn cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2419/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

80708 Que hiệu chuẩn máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2636/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

80709 Que keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1078/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
21/07/2021

80710 Que keo chỉ thị nhiệt TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021