STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80701 Máy đo nhĩ lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 052023/KQPL-DEAWON Còn hiệu lực
19/09/2023

80702 Máy đo nhĩ lượng cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190289.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

80703 Máy đo nhĩ lượng OSCILLA T840 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 178-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

80704 Máy đo nhĩ lượng OSCILLA TSM300 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 178-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

80705 Máy đo nhĩ lượng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2070-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - CÔNG NGHỆ Y TẾ DHL Còn hiệu lực
11/02/2020

80706 Máy đo nhĩ lượng. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 219/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
05/01/2022

80707 Máy đo nhĩ lượng. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 247/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

80708 Máy đo nhiễm xạ bề mặt (máy đo bức xạ cầm tay, máy dò rà tìm ô nhiễm, thiết bị cảnh báo bức xạ khu vực, máy đo suất liều cá nhân dùng trong y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 128-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Còn hiệu lực
18/08/2019

80709 Máy đo nhiệt kế hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1096/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN HÙNG Còn hiệu lực
11/09/2021

80710 Máy đo nhiệt trán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA 1703/22/UDBK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2022