STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80801 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-5 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
11/11/2021

80802 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-5S/22/10/21 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
15/12/2021

80803 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-08 Còn hiệu lực
27/06/2022

80804 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI TRƯỜNG SƠN 01/PL Còn hiệu lực
29/08/2022

80805 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICAL TD 01/2022/MTD-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

80806 Túi ép tiệt trùng (dạng cuộn) loại dẹt, loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Đã thu hồi
15/07/2019

80807 Túi ép tiệt trùng (dạng cuộn) loại dẹt, loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Còn hiệu lực
22/07/2019

80808 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Đã thu hồi
15/07/2019

80809 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Còn hiệu lực
22/07/2019

80810 Túi ép tiệt trùng (Dẹt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2107/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/10/2021