STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80801 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (JPN2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/07/2020

80802 Máy đo huyết áp điện tử và phụ kiện đi kèm (JPN2) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.17/170000163 /PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
06/07/2020

80803 Máy đo huyết áp, nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 99721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG Còn hiệu lực
06/01/2022

80804 Máy đo Huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG 03/SAKQPL-23CL Còn hiệu lực
15/08/2023

80805 Máy đo huyết sắc tố (Hb) và thể tích khối hồng cầu (Hct) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23005 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

80806 Máy đo huyết sắc tố không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 05/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Medcomtech Còn hiệu lực
11/06/2019

80807 Máy đo huyết động không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 02/PLVM Còn hiệu lực
10/05/2022

80808 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC VINH 01-2022/BPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2022

80809 Máy đo khí máu liên tục và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 118/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/07/2019

80810 Máy đo khí máu liên tục và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED0320 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2020