STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80801 Surgical Gown (Hooded Coverall) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 416-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

80802 Surgical Gown (Hooded Coverall) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 417-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

80803 Surgical Gown - Áo choàng phẫu thuật TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 370-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Còn hiệu lực
17/12/2021

80804 SYNTHETIC PREMIUM OIL - Dầu tra tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 350-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
04/02/2020

80805 Syphilis Ab Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 59PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medicon Còn hiệu lực
07/09/2019

80806 Syphilis Ab Rapid Test, Thương hiệu: Trueline™ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 196 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

80807 Syphilis Card TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.19/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/12/2020

80808 Syphilis rapid test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YN001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

80809 Syphilis Strip TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.19/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/12/2020

80810 Syphilis Ultra Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019