STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80851 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210591-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
31/07/2021

80852 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021327/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

80853 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3957-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT Còn hiệu lực
12/08/2021

80854 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021443/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
19/09/2021

80855 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4332021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ANH Còn hiệu lực
20/09/2021

80856 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 11.2021/180000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medison Việt Nam Còn hiệu lực
07/10/2021

80857 Tăm Bông Lấy Mẫu Bệnh Phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2185A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA HIỂN Còn hiệu lực
09/11/2021

80858 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181942 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Còn hiệu lực
14/11/2021

80859 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021650/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Còn hiệu lực
27/12/2021

80860 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 29/200000085/BYT-CCHNPL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Còn hiệu lực
03/01/2022