STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80851 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 20/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

80852 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1301/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN BẢO Còn hiệu lực
30/07/2021

80853 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 46721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM DV SX XÂY DỰNG MINH PHÚC Còn hiệu lực
04/08/2021

80854 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 320.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHẠM GIA NGUYỄN Còn hiệu lực
11/08/2021

80855 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 61521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LONG Còn hiệu lực
14/09/2021

80856 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 474.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
21/09/2021

80857 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 462.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CARRIER VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2021

80858 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 493.21/180000026/PCBPL-BYT LÊ THỊ HOA Còn hiệu lực
01/10/2021

80859 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 78021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN YEAHOME Còn hiệu lực
19/10/2021

80860 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 474/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/01/2022