STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80911 Máy đo nồng độ oxy trong máu Pulse Oximeter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2423A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

80912 Máy đo nồng độ oxy trong máu Pulse Oximeter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC NGUYÊN 15-03/22/DN/PCBPL-BYT Đã thu hồi
16/03/2022

80913 Máy đo nồng độ oxy trong máu Pulse Oximeter TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC NGUYÊN 15-03/22/DN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

80914 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90621CN/190000014/PCBPL-BYT Trịnh Minh Thiện Còn hiệu lực
27/10/2021

80915 Máy đo nồng độ oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1883/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
28/12/2020

80916 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2327A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

80917 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 01-VBPL/VTM Còn hiệu lực
28/02/2022

80918 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua đầu ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 02-VBPL/VTM Còn hiệu lực
28/02/2022

80919 Máy đo nồng độ Oxy trong máu qua đầu ngón tay và đo nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1011821CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

80920 Máy Đo Nồng Độ Oxy Trong Máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1802/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH A & T MEDICAL Còn hiệu lực
31/08/2021