STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80921 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-062017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

80922 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/AG-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An Còn hiệu lực
08/11/2021

80923 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/AG-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An Còn hiệu lực
08/11/2021

80924 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC HTI/2503 Còn hiệu lực
25/03/2022

80925 Que thử nước tiểu dùng cho Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 43-21/ 200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022

80926 Que thử nước tiểu dùng cho Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG 43-21/ 200000038/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022

80927 Que thử nước tiểu dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

80928 Que thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 05.08.2022/VVT Còn hiệu lực
09/08/2022

80929 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-82/170000019/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

80930 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-82/170000019/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022