STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80931 Máy đo nhiệt trán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA 1703/22/UDBK/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2022

80932 Máy đo nhiệt độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191350 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2019

80933 Máy đo nhiệt độ TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 383.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
28/08/2021

80934 Máy đo nhiệt độ cơ thể- Brand: HENG YI Model T1 Manufacture year 202104 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 197.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUMMIT POLYMERS VIETNAM Còn hiệu lực
18/06/2021

80935 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3195PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIM TINH Còn hiệu lực
19/03/2020

80936 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 08/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
18/05/2021

80937 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 175.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
11/06/2021

80938 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 175.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
11/06/2021

80939 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 175.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH THÀNH Còn hiệu lực
11/06/2021

80940 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 47521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH P-ONE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021