STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80971 Que thử thai (SD Bioline hCG) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 22/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Còn hiệu lực
09/11/2020

80972 Que thử thai giữa dòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

80973 Que thử thai HAPPY TEST FACO TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25421CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Vĩnh Thịnh Còn hiệu lực
05/05/2021

80974 Que thử thai HCG One Step Pregnancy Test (Colloidal Gold) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH 03/2022-NK Còn hiệu lực
24/08/2022

80975 Que thử thai HCG One Step Pregnancy Test (Colloidal Gold) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH 04/2022-NK Còn hiệu lực
13/09/2022

80976 Que thử thai HCG Pregnancy Test TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG 01/PLTP Còn hiệu lực
14/06/2022

80977 Que Thử Thai Lehutra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 154/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI Còn hiệu lực
22/02/2021

80978 Que thử thai nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 15-2020/ 170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
31/03/2020

80979 Que thử thai nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 151222/PLTTBYT-LVT Còn hiệu lực
15/12/2022

80980 Que thử thai nhanh GERMAIN-QUICK – HCG Pregnacy Rapid test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED0818/ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRÚC TÂM Còn hiệu lực
15/10/2019