STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80971 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC 01/2022/PLC-HTC Còn hiệu lực
21/02/2022

80972 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2413A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2022

80973 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2467A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/04/2022

80974 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2467A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/04/2022

80975 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2581A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

80976 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM 01/PL/MT Còn hiệu lực
23/08/2022

80977 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 2911/2022/QDMED Còn hiệu lực
07/12/2022

80978 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52921CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
09/08/2021

80979 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52921CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
09/08/2021

80980 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52921CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
09/08/2021