STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80981 Vít nẹp cột sống cổ MATRIS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1361/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

80982 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1362021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC Còn hiệu lực
05/05/2021

80983 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC 2972022- TNC/180000023/PCBPLBYT Đã thu hồi
30/07/2022

80984 Vít nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ TNC 2972022-TNC/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/08/2022

80985 Vít nở đa trục TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 564PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

80986 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 570/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
30/12/2019

80987 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 037/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

80988 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 738/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/06/2020

80989 Vít ổ cối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 155/CMD/1020 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/11/2020

80990 Vít ổ cối (ConeTact shell screw) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4112021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Ninh Còn hiệu lực
21/09/2021