STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80981 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA PRO (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3823 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/06/2021

80982 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA PRO (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3823-1S4/5/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

80983 Thiết bị trị liệu sử dụng xung điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 131-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế Thành Khoa Còn hiệu lực
10/10/2019

80984 Thiết bị trị liệu tử ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1148/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
09/10/2020

80985 Thiết bị trị liệu từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 828/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
16/08/2021

80986 Thiết bị trị liệu UV tay chân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 01/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
04/04/2022

80987 Thiết bị trị liệu điện nhiệt bên trong TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
17/12/2019

80988 Thiết bị trị liệu đổ mồ hôi Dermadry và phụ kiện: - Điện cực dưới cánh tay - Túi bọc điện cực - Khăn - Điện cực tay và chân TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 379-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019

80989 Thiết bị trị liệu đổ mồ hôi Dermadry và phụ kiện: - Điện cực dưới cánh tay - Túi bọc điện cực - Khăn - Điện cực tay và chân TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 296-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Xuân Vy Còn hiệu lực
15/08/2019

80990 Thiết bị triệt lông bằng công nghệ Diode Laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2642 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
19/07/2019