STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80991 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 63221CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Pado Còn hiệu lực
14/08/2021

80992 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 39 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Đã thu hồi
25/06/2019

80993 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 42PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

80994 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 184 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
29/11/2021

80995 Máy đo nồng độ oxy bão hóa trong máu và nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI 2502.2022/HMP Còn hiệu lực
25/02/2022

80996 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim (Máy đo nồng độ oxy) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021363/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2022

80997 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim (Máy đo nồng độ oxy) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021363/170000164/PCBPL-BYT. Còn hiệu lực
29/03/2022

80998 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu và nhịp tim (Tên thương mại: V-Trust Handheld Pulse Oximeter) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23038 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

80999 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021

81000 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu và phụ kiện TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH trung tâm sản phẩm y tế Quốc Khoa Còn hiệu lực
20/04/2021