STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81001 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai thẳng) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

81002 Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai (Điện cực ốc tai uốn vòng mảnh) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3682 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

81003 Thiết bị truyền và làm ấm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019279/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
16/12/2021

81004 THIẾT BỊ TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU TTBYT Loại B VIỆN VẬT LÝ Y SINH HỌC 01/VLYSH-PLTTB Còn hiệu lực
20/01/2022

81005 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 10/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/09/2022

81006 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 13/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
30/11/2022

81007 Thiết bị tự động đo liều, chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2810 PL Công Ty TNHH Medtec Solutions Đã thu hồi
22/12/2019

81008 Thiết bị tự động đo liều,chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2810 PL-TTDV Còn hiệu lực
17/06/2022

81009 Thiết bị ứng dụng hỗ trợ CT can thiệp và soi CT trên Hệ thống CT- Scanner SIEMENS SOMATOM Definition AS TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ Y Học Chí Anh Còn hiệu lực
25/06/2019

81010 Thiết bị vận động phục hồi chức năng cao cấp sức bền – xe đạp lực kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1092/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
22/11/2021