STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81011 Máy đo pCO2, pO2 liên tục qua da kèm vật tư tiêu hao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2596/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

81012 Máy đo phế dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191257 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Còn hiệu lực
13/04/2020

81013 Máy Đo Phế Dung Kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1839/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
06/09/2021

81014 Máy Đo Phế Dung Kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 347/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
15/09/2021

81015 Máy Đo Phế Dung Kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 120723/PL-QA Còn hiệu lực
12/07/2023

81016 Máy đo phế dung kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 40/2023 Còn hiệu lực
18/11/2023

81017 Máy đo phế dung kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 41/2023 Còn hiệu lực
18/11/2023

81018 Máy đo phế dung kế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 42/2023 Còn hiệu lực
18/11/2023

81019 Máy đo sàng lọc âm ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 928/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/12/2019

81020 Máy đo sàng lọc OAE, ABR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0212/PL.CT Còn hiệu lực
02/12/2022