STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81061 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1880/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
07/09/2021

81062 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1845/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN Còn hiệu lực
22/09/2021

81063 Máy đo nồng độ oxy trong máu (dạng kẹp ngón tay) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1414/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MAI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/08/2021

81064 Máy đo nồng độ oxy trong máu (dạng kẹp ngón tay) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2318A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2022

81065 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SPO2) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật IME Còn hiệu lực
19/05/2020

81066 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 44-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
28/07/2021

81067 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 54-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
27/09/2021

81068 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 56-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
30/09/2021

81069 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 60-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
18/10/2021

81070 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV015/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019