STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81061 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 28118-TT/170000070/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Còn hiệu lực
11/06/2019

81062 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL045/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

81063 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

81064 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 09/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương Còn hiệu lực
22/09/2020

81065 Túi nước tiểu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 932PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/09/2020

81066 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1099/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
10/12/2020

81067 Túi nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

81068 Túi nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 32/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

81069 Túi nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5632021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư Hưng Phát Còn hiệu lực
15/12/2021

81070 TÚI NƯỚC TIỂU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 04/2022/01022022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/06/2022