STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81071 Máy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG BÌNH 001/2023/PL_CB Đã thu hồi
23/09/2023

81072 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181070 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
02/05/2020

81073 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1864/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO Còn hiệu lực
11/12/2020

81074 Máy tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181157 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
01/07/2020

81075 Máy tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181157/2 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
06/08/2020

81076 Máy tiệt trùng (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181146 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
24/06/2020

81077 Máy tiệt trùng (khuẩn) nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181070/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

81078 Máy tiệt trùng áp suất hơi nước kiểu hình trụ nằm ngang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20230401/VINALAB/ NAN Còn hiệu lực
13/04/2023

81079 Máy tiệt trùng bằng E.O GAS (E.O GAS STERILIZER) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 069-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Young Chemical Vina Còn hiệu lực
26/07/2019

81080 Máy tiệt trùng bằng Ethylene Oxide và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2587/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
28/12/2021