STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81071 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 21/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
12/08/2021

81072 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 14/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Đã thu hồi
21/07/2021

81073 Máy đo nồng độ bão hòa oxy não và mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020335/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Còn hiệu lực
22/12/2020

81074 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 064-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
24/07/2019

81075 Máy đo nồng độ bảo hòa Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 090-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

81076 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 795 PL CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Còn hiệu lực
08/01/2020

81077 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 206-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Còn hiệu lực
17/02/2020

81078 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 142/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
29/10/2020

81079 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 01PL-2021/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
16/09/2021

81080 Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 65321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Còn hiệu lực
20/09/2021