STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81171 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52921CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
09/08/2021

81172 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SPO2 kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52921CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hưng Còn hiệu lực
09/08/2021

81173 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020335/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Còn hiệu lực
22/12/2020

81174 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2288A/2021/180000028/PCBPL-BYT TRẦN THỊ CHINH Còn hiệu lực
24/12/2021

81175 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2291A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC ĐẠI LỘC Còn hiệu lực
27/12/2021

81176 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu dạng kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021587/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TPMED Còn hiệu lực
19/11/2021

81177 Máy đo nồng độ Oxy bão hòa trong máu kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6592021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

81178 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu kẹp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
29/07/2021

81179 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu màn hình LED TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC 02/2022/PLC-HTC Còn hiệu lực
25/02/2022

81180 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu màn hình LED TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT BỊ KHOA HỌC HTC 02/2022/PLC-HTC Còn hiệu lực
25/02/2022