STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81551 MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ OXY LOẠI CẦM TAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 162/PLBCD/ 200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
20/09/2021

81552 MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ OXY LOẠI CẦM TAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 01-PL-AL Còn hiệu lực
08/02/2022

81553 MÁY ĐO VÀ PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ OXY LOẠI CẦM TAY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 20-PL-AL Còn hiệu lực
24/12/2022

81554 Máy đo và phân tích thành phần cơ thể và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/153 Còn hiệu lực
23/05/2023

81555 Máy đo và Que thử đo chỉ số đường huyết; mỡ máu cholesterol, triglyceride TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 333/20/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

81556 Máy đo và theo dõi áp lực nội sọ liên tục, kèm catheter đo áp lực nội, vật tư phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 201/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021

81557 Máy đo vàng da và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 631-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH PHILIPS VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/11/2019

81558 Máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6442021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/04/2022

81559 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2386A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/03/2022

81560 Máy đo đa ký giấc ngủ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 2022072510/HSTL.CLA Còn hiệu lực
02/12/2022