STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81791 Máy đúc bệnh phẩm (Máy vùi mô) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018719 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Còn hiệu lực
15/10/2019

81792 Máy đúc bệnh phẩm (Máy vùi mô) và phụ kiện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH SẢN Xuất – Thương Mại Và Kỹ Thuật Y.E.S Việt Nam Còn hiệu lực
26/07/2019

81793 Máy đúc khuôn vùi mô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/09/2021

81794 Máy đục lỗ mẫu giấy thấm máu khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 11PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

81795 Máy đúc mô bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 118/PL-VQ Còn hiệu lực
06/10/2022

81796 Máy đúc nến Histocore Arcadia H, Histocore Arcadia C TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG 011605-2023/VBPL/MK Còn hiệu lực
17/05/2023

81797 Máy, phụ kiện và cảm biến đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, nồng độ CO2 cuối kì thở ra (EtCO2), COHb, MetHb. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1118/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
11/08/2021

81798 Máy, phụ kiện và cảm biến, đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1118/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
11/08/2021

81799 Máy-bộ máy mài cầm tay di động (EL-M40S) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1717/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế IDS Còn hiệu lực
11/08/2019

81800 Màng lọc khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 898/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
28/07/2020