STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81951 Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 toàn phần (Total T3) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0097 Còn hiệu lực
24/06/2022

81952 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số Glucose, Bilirubin, Cetone (Acid acetoacetic), tỷ trọng, máu, pH, Protein (Albumin), Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte (Bạch cầu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1510/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
04/02/2021

81953 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng Amino Acids và Acylcarnitines trong mẫu máu khô TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210719-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

81954 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2201/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

81955 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2247/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

81956 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2248/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

81957 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2249/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

81958 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2250/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

81959 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng kháng nguyên HER2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1727/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2021

81960 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng một số loại ký sinh trùng bằng kỹ thuật ELISA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT 1208/KQPL-QUANGPHAT Còn hiệu lực
17/10/2022