STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81951 Máy đọc Elisa bán tự động (phụ kiện đính kèm theo) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3740-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
31/03/2021

81952 Mặt nạ gây mê ether Schemmelbusc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190081.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
10/03/2020

81953 Mạch máu nhân tạo, ống thẳng không gắn sẵn van TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 04/LABCOR/CVS Còn hiệu lực
04/11/2022

81954 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/02/2020

81955 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 06/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
02/06/2020

81956 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 06/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
02/06/2020

81957 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 07/190000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
13/07/2020

81958 Mặt nạ khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

81959 Mặt nạ ôxy kèm túi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

81960 Mặt nạ điện tử dùng để kiểm tra tật khúc xạ. TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 164-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM MẮT KÍNH AN THÁI BÌNH Còn hiệu lực
17/06/2019