STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82141 MIẾNG DÁN VẾT THƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HUY HOÀNG 004/2023/PL Còn hiệu lực
07/09/2023

82142 Miếng dán vết thương collagen- HealiAid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL 03/VBPB-DPGLOBAL Đã thu hồi
26/10/2023

82143 Miếng dán vết thương collagen- HealiAid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL 03/VBPL-DPGLOBAL Còn hiệu lực
26/10/2023

82144 Miếng dán vết thương dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ SINYMED 01-2023/KQPL-YTSN Còn hiệu lực
12/05/2023

82145 Miếng dán vết thương NatureGo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1967/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NATURAL GOLD Còn hiệu lực
03/02/2021

82146 Miếng dán vết thương thay chỉ khâu da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200342 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y HỌC Á CHÂU Còn hiệu lực
10/06/2020

82147 Miếng dán vô trùng cố định kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2172/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED Còn hiệu lực
25/11/2021

82148 Miếng dán vô trùng OPSITE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 025/SNI/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

82149 Miếng dán vô trùng thay chỉ khâu TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 11/2022/HCP-PL Đã thu hồi
30/11/2022

82150 Miếng dán y tế chống loét TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-019-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021