STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82181 MIẾNG DÁN HẠ SỐT TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 807/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

82182 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TCOPHAR 02/2023/BPL-TCOPHAR Còn hiệu lực
19/05/2023

82183 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 03/2023/BPL-VINAMAX Còn hiệu lực
05/06/2023

82184 Miếng dán hạ sốt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNIFACO 01/2023/BPL-UNIFACO Còn hiệu lực
23/08/2023

82185 MIẾNG DÁN HẠ SỐT (COOLING PATCH) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0663PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM VINSHINE Còn hiệu lực
11/06/2021

82186 Miếng dán hạ sốt COOL PATCH TTBYT Loại A NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN 196/170000116/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2023

82187 Miếng dán hạ sốt Cooltana TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 35/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

82188 MIẾNG DÁN HẠ SỐT DÀNH CHO NGƯỜI LỚN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM 03/2023/TTBYT-CBPL Còn hiệu lực
03/11/2023

82189 MIẾNG DÁN HẠ SỐT DÀNH CHO NGƯỜI TRẺ EM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM 04/2023/TTBYT-CBPL Còn hiệu lực
09/11/2023

82190 Miếng dán hạ sốt DP Cool TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 41/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019