STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82461 Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 72/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
24/03/2020

82462 Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1220/170000077/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
24/03/2020

82463 Miếng ghép thành bụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 829/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021

82464 Miếng ghép thành bụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 126/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2021

82465 Miếng ghép đĩa đệm cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

82466 Miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV008a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

82467 Miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 612PL-TTDV CTY CP Thiết bị Y Tế và Thương mại Hoa Cẩm Chướng Còn hiệu lực
23/07/2020

82468 Miếng ghép đĩa đệm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022612/CBPL-HCC Còn hiệu lực
12/08/2022

82469 Miếng ghép đĩa đệm các loại, chất liệu PEEK TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 47A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
25/02/2021

82470 Miếng ghép đĩa đệm các loại, chất liệu PEEK TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1310/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
19/10/2021