STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82551 Miếng dán nóng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

82552 Miếng dán nóng giảm đau không tẩm thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020622/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

82553 Miếng dán nóng xông hơi vùng bụng MegRhythm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1912/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

82554 Miếng dán nóng xông hơi vùng vai lưng MegRhythm TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1912/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

82555 Miếng dán nóng xông hơi vùng vai lưng MegRhythm - Bạc Hà TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1912/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/01/2021

82556 Miếng dán ốm bụng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200037-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ STK Còn hiệu lực
17/03/2020

82557 MIẾNG DÁN PAINSTOP® HEAT PATCH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 114-DVPL/170000144/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
11/06/2020

82558 MIẾNG DÁN PAINSTOP® PAIN RELIEF PATCH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 113-DVPL/170000144/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MAPBIOPHARMA, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
11/06/2020

82559 Miếng dán phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018210 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
14/06/2019

82560 Miếng dán phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018144 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
26/11/2019