STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82551 Stent ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 691/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
01/07/2020

82552 Stent ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 372/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
24/03/2021

82553 Stent ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210417 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
25/06/2021

82554 Stent ngoại biên tự bung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210418 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
25/06/2021

82555 Stent ngoại vi phủ thuốc PTX TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0821 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/08/2021

82556 Stent nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00028-CBPL-EF CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
20/04/2020

82557 Stent nhựa đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0126/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

82558 Stent nhựa đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

82559 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 415/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/06/2020

82560 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 130-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
20/06/2020