STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82571 Miếng vá màng cứng tự tiêu tự dính TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 261/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
16/03/2023

82572 Miếng vá màng tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0076/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
04/09/2020

82573 Miếng vá màng tim sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0109/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
01/08/2021

82574 Miếng vá màng tim sinh học và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0336/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
28/10/2021

82575 Miếng vá màng tim sinh học với công nghệ mới EnCap AC TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 277/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/10/2021

82576 Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng 4cmx4cm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2242/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
12/12/2021

82577 Miếng vá màng tim và các khiếm khuyết mô mềm vùng ngực bụng 6cmx8cm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2242/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
12/12/2021

82578 Miếng vá nhân tạo dùng trong tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-QA-002/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
26/06/2019

82579 Miếng vá sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210302/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedic Còn hiệu lực
21/05/2021

82580 Miếng vá sinh học tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181993 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
06/12/2021