STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82631 Miếng dán điện cực TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 041-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Phòng Khám Gia Đình Thành Phố HCM Còn hiệu lực
15/08/2019

82632 Miếng dán điện cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 169/2020/180000013/PCBPL - BYT Công Ty Cổ Phần Ovi Vina Còn hiệu lực
11/07/2020

82633 Miếng dán điện cực (phụ kiện cho máy sốc tim AED) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 167/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
25/10/2019

82634 Miếng dán điện cực -Neolead TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1906/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
28/12/2020

82635 Miếng dán điện cực bao gồm dây cáp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 185/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
05/09/2021

82636 Miếng dán điện cực cho hệ thống điều trị rối loạn nhịp tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-326-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/12/2021

82637 Miếng dán điện cực dùng cho máy theo dõi nhịp tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210956-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
05/01/2022

82638 Miếng dán điện cực ECG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00146/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEMS Còn hiệu lực
24/09/2021

82639 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 366/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
31/10/2019

82640 Miếng dán điện cực tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 249/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG, Còn hiệu lực
17/03/2020