STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82741 Pharmacity Gel bôi trơn hương dâu 5ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 207-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Còn hiệu lực
17/07/2019

82742 Pharmacity Gel bôi trơn hương tự nhiên 5ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 207-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Còn hiệu lực
17/07/2019

82743 Pharmacity Gel bôi trơn tự nhiên 50ml TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 207-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Còn hiệu lực
17/07/2019

82744 Phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1826/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
24/10/2019

82745 Phế dung kế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-041/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
06/03/2020

82746 Phế dung kế Hudson RCI VOLDYNE 2500 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-004/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
26/06/2019

82747 Phế dung kế Hudson RCI VOLDYNE 5000 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-004/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
26/06/2019

82748 Phễu sử dụng trong quy trình lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-121/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

82749 Phễu đặt túi ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2406/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Còn hiệu lực
31/12/2021

82750 Phích cắm - True Lock Plug TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2800 PL Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
15/12/2019