STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82791 Móc chữ L, 2.0mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

82792 Móc chữ L, 2.0mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

82793 Móc da dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4252021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH PSG Medical Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2021

82794 Móc dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 496/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/12/2019

82795 Móc dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 387/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

82796 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 43/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

82797 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Còn hiệu lực
12/03/2020

82798 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG LGT/MAD-200901 Công ty TNHH Legatek Còn hiệu lực
11/01/2021

82799 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 210/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
07/12/2021

82800 Móc mống mắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022