STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82791 Phim in laser TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2845A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

82792 Phim in laser AERMEI AMV TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 22.12/AP Còn hiệu lực
04/01/2023

82793 Phim in y tế khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT 01-2022/PLTBYT Còn hiệu lực
05/11/2022

82794 Phim khô laser X-quang y tế TRIMAX TXE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 21.12/AP Còn hiệu lực
21/12/2022

82795 Phim khô Laser X-Quang y tế TRIMAX TXE, TXM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 301-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
27/11/2020

82796 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1645/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
21/08/2021

82797 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Đã thu hồi
23/02/2022

82798 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
23/02/2022

82799 Phim niêm phong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 266/21/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

82800 Phim phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2120/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU Còn hiệu lực
02/02/2021