STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83221 Môi trường đậm đặc phân tách tinh trùng dựa trên mật độ Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
26/03/2020

83222 Môi trường để phủ các môi trường trong đĩa nuôi cấy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 04/PL/2022/ VITROTECH Đã thu hồi
10/12/2022

83223 Môi trường để phủ các môi trường trong đĩa nuôi cấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 04A/PL/2022/VITROTECH Còn hiệu lực
06/02/2023

83224 Môi trường để xét nghiệm tính mẫn cảm với kháng sinh của vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1813/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
19/10/2019

83225 Môi trường để xét nghiệm tính mẫn cảm với kháng sinh của vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1813/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
19/10/2019

83226 Môi trường đệm bảo quản đông lạnh tinh trùng Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 160/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

83227 Môi trường đệm duy trì phôi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 20-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

83228 Môi trường đệm duy trì phôi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 36-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

83229 Môi trường đệm hút trứng Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 163/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

83230 Môi trường đệm hút trứng Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
20/03/2020