STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83291 Môi trường trung tính dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 153-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
23/10/2019

83292 Môi trường trung tính dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3848 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
07/07/2021

83293 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 883/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
04/06/2021

83294 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2714A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

83295 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2714A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

83296 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 910/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

83297 Môi trường vận chuyển bất hoạt virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 414.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
09/09/2021

83298 Môi trường vận chuyển bất hoạt virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 439.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
10/09/2021

83299 Môi truờng vận chuyển bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 976/190000031/PCBPL-BYT Viện Công nghệ ADN và phân tích di truyền Còn hiệu lực
29/09/2021

83300 Môi Trường Vận Chuyển Mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 53/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
22/02/2021