STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83321 Mũi cắt răng giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 188-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

83322 Mũi cắt răng giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 289-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

83323 Mũi cắt xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230015D3 Còn hiệu lực
07/11/2023

83324 Mũi cắt xương răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

83325 Mũi doa xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 487/170000047/PCBPL Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/12/2019

83326 Mũi doa xương tịnh tiến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 553/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

83327 Mũi doa định vị đầu chỏm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 118/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/08/2022

83328 Mũi doa định vị đầu chỏm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 381/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
22/05/2023

83329 Mũi dùi Ochsner (Ochsner Gall Bladder Trocars 16 ) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 47/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUÂT AN PHA Còn hiệu lực
03/10/2019

83330 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-420-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019