STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83391 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32421CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
01/07/2021

83392 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL41 Còn hiệu lực
17/05/2022

83393 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1503/2022/MPEMD Còn hiệu lực
23/05/2022

83394 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 06112/2022/THAIHA Còn hiệu lực
07/12/2022

83395 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 06212/2022/THAIHA Còn hiệu lực
07/12/2022

83396 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

83397 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

83398 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1006/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

83399 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072209/MP-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

83400 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 62/2023/VQ Còn hiệu lực
24/07/2023