STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84021 Nước xúc miệng thảo dược NIS HERBAL TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3073PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NISSIN GLOBAL Còn hiệu lực
16/02/2020

84022 Nước điện phân P3 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 342-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TU-SEIKI Còn hiệu lực
19/11/2021

84023 NƯỚC MUỐI SINH LÝ MED NOVALIFE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MED NOVALIFE 03/2022/ MED - PLTTBYT Còn hiệu lực
05/12/2022

84024 Nước muối sinh lý Thanh Hoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED1218 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH HOA Còn hiệu lực
03/06/2020

84025 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 418/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ONE MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2021

84026 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 502/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BIPHARCO Còn hiệu lực
27/07/2021

84027 NƯỚC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 619/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI Còn hiệu lực
30/08/2021

84028 Nước súc miệng họng Oracare TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 257-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Enlie Còn hiệu lực
08/09/2020

84029 Nước súc miệng sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 454/21/170000116/PCBPL-BYT TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
04/08/2021

84030 NƯỚC SÚC MIỆNG THẢO DƯỢC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 739/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI Còn hiệu lực
05/10/2021