STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84051 Máy tinh sạch DNA và RNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM 240608 Còn hiệu lực
15/06/2024

84052 Máy tĩnh điện ION TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 05/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Thông tin điện tử Z755 Còn hiệu lực
04/06/2019

84053 Máy tĩnh điện ION TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020231A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 – BỘ QUỐC PHÒNG) Còn hiệu lực
17/04/2020

84054 Máy tĩnh điện ION TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020231A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Z755 (NHÀ MÁY Z755 – BỘ QUỐC PHÒNG) Còn hiệu lực
17/04/2020

84055 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 634/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

84056 Máy tra dầu dụng cụ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 10052022.01/SD/BPL Đã thu hồi
12/05/2022

84057 Máy tra dầu dụng cụ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 10052022.1/SD/BPL Đã thu hồi
18/05/2022

84058 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 209/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế Kon Tum Còn hiệu lực
06/08/2020

84059 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

84060 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4059-8 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
27/11/2021