STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84361 Nắp ngoài ống nghiệm (Outer Test Tube Cap) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 02/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

84362 Nắp nhựa bản sao thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191392 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
18/12/2019

84363 Nắp nhựa bản sao thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210333 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
25/05/2021

84364 Nắp nối chuyển dung dịch tưới rửa Prontosan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 208/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

84365 Nắp ống chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-577/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
08/11/2019

84366 Nắp ống mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 145-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
17/07/2020

84367 Nắp ống mẫu xét nghiệm TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-9N49-12-R1 Còn hiệu lực
19/06/2023

84368 Nắp ống nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM 01.22PL-HQVN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

84369 Nắp ống pha loãng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/04/2020

84370 Nắp ống pha loãng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020