STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84461 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (bánh to) TM036D TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

84462 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (vành đúc) TM036D TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

84463 Xe lăn điện công nghệ mới tự động ngả nằm (vành đúc) TM036D TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

84464 Xe lăn điện dành cho người tàn tật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1788/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ngọc Thủy Nhi Còn hiệu lực
05/10/2019

84465 Xe lăn điện gấp thông minh jbh-d09 định vị GPS cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

84466 Xe lăn điện gấp thông minh jbh-d09 định vị GPS cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

84467 Xe lăn điện gấp tiện dụng kĩ thuật cao dành cho người già, người khuyết tật cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

84468 Xe lăn điện gấp tiện dụng kĩ thuật cao dành cho người già, người khuyết tật cao cấp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022

84469 Xe lăn điện nâng hạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
14/04/2022

84470 Xe lăn điện nâng hạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CẨM THẠCH 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
19/04/2022