STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84541 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0091 Còn hiệu lực
28/06/2022

84542 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0100 Còn hiệu lực
08/07/2022

84543 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3041/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

84544 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0100a Còn hiệu lực
21/09/2022

84545 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0091a Còn hiệu lực
28/09/2022

84546 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3237/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

84547 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 265/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

84548 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein CSF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-194/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

84549 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein S tự do TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 40/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021

84550 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2829/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022