STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84561 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 80/2022/NA-PL Còn hiệu lực
26/08/2022

84562 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 91/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84563 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3177/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

84564 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3183/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2022

84565 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Everolimus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1807/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
27/07/2021

84566 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (sắt) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0028 Còn hiệu lực
25/03/2022

84567 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 262 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
09/04/2021

84568 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0003 Còn hiệu lực
05/03/2022

84569 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2863/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

84570 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2864/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022