STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84591 RĂNG GIẢ BẰNG NHỰA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2022 Đã thu hồi
08/09/2022

84592 Răng giả bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
03/10/2022

84593 Răng giả bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 17031NK/NKL-PCBPL-B Còn hiệu lực
09/03/2023

84594 Răng giả bằng nhựa bán thành phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO 01/2022/ACESO-TTBYT Đã thu hồi
16/08/2022

84595 Răng giả bằng nhựa bán thành phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO 001/2022/ACESO-TTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

84596 Răng giả bằng nhựa tháo lắp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 220-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
22/06/2019

84597 Răng giả bằng nhựa tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 004LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2023

84598 Răng giả bằng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 01-CCPL-LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

84599 Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 448-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai Còn hiệu lực
22/08/2019

84600 Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 194/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022