STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84611 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2629/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

84612 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2738/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

84613 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2753/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

84614 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2742/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

84615 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gentamicin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0027 Còn hiệu lực
27/01/2022

84616 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3128/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

84617 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3393/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

84618 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-190/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

84619 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3114/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

84620 Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch A (IgA) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0042 Còn hiệu lực
26/04/2022