STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84681 Túi ép tiệt trùng các cỡ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3887-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
25/06/2021

84682 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG CÁC LOẠI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 08/22-180001560/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2019

84683 Túi ép tiệt trùng các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2066/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
25/01/2021

84684 Túi ép tiệt trùng có dán niêm phong TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021

84685 Túi Ép Tiệt Trùng Cuộn Dẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI ĐÔNG 06/2022-KQPL Còn hiệu lực
10/05/2022

84686 Túi ép tiệt trùng cuộn phồng, túi tiệt trùng tự hàn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1975 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
15/02/2021

84687 Túi ép tiệt trùng dẹp các Size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL022/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

84688 Túi ép tiệt trùng dẹp các Size TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL047/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

84689 Túi ép tiệt trùng dùng trong diệt khuẩn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0044/190000029/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
03/11/2020

84690 Túi ép tiệt trùng dùng trong diệt khuẩn y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG 0060/190000029/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
14/07/2021