STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84711 Nẹp khóa đầu dưới xương quay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 121/MKM/0720 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
31/07/2020

84712 Nẹp khóa đầu dưới xương quay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 121/MKM/0720-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

84713 Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-77-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84714 Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0371/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84715 Nẹp khóa đầu dưới xương trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 254/MKM/0621 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84716 Nẹp khóa đầu dưới xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN 072023/GA-TTBYT Đã thu hồi
23/08/2023

84717 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 045/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84718 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-146-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/05/2020

84719 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-70-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84720 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0355/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021