STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84711 Túi gel các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 663/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
02/07/2020

84712 Túi gel chườm nóng lạnh y tế 3M TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 438 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/11/2019

84713 Túi giãn mô vỏ nhám với vòm bơm tiêm tích hợp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-370-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

84714 Túi giãn mô vỏ nhám với vòm bơm tiêm tích hợp, có tai khâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-544-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

84715 Túi giãn mô vỏ trơn với vòm bơm tiêm tách biệt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-396-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

84716 Túi giữ máy theo dõi nhịp tim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

84717 Túi hấp tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TQUỐC TẾ THUẦN VIỆT Đã thu hồi
21/10/2019

84718 Túi hấp tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/1910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT Còn hiệu lực
28/10/2019

84719 Túi hấp (ép dẹp) vô trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MDF001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIFOOD Còn hiệu lực
01/07/2019

84720 Túi hấp dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 428-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019