STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84721 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0100a Còn hiệu lực
21/09/2022

84722 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0091a Còn hiệu lực
28/09/2022

84723 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3237/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

84724 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 265/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

84725 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein CSF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-194/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

84726 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein S tự do TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 40/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021

84727 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2829/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

84728 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2830/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

84729 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-209/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/09/2021

84730 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 01/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
22/02/2022