STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84721 Xe đẩy dụng cụ đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 438-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh Health Còn hiệu lực
20/08/2019

84722 Xe đẩy dụng cụ, thuốc, thiết bị TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

84723 Xe đẩy dụng cụ/ xe tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210908/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH GMS Còn hiệu lực
30/11/2021

84724 Xe đẩy dùng trong ngành y và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1856/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
28/12/2020

84725 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 16102017/PLTTBYT-TPCOM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Còn hiệu lực
07/06/2019

84726 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1182/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
24/07/2021

84727 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 340/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

84728 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 37/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

84729 Xe đẩy dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 05-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
19/09/2022

84730 Xe đẩy dùng trong y tế và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/005 Còn hiệu lực
02/03/2022