STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84731 Nẹp khóa đầu trên xương đòn mặt trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-185-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

84732 Nẹp khóa đầu trên xương đòn mặt trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-68-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84733 Nẹp khóa đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 044/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/04/2020

84734 Nẹp khóa đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0356/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84735 Nẹp khóa đầu trên xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 044/MKM/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84736 Nẹp khóa đầu trên xương đùi Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 200/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
08/12/2020

84737 Nẹp khóa đầu trên xương đùi, (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84738 Nẹp khóa, nẹp khóa nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84739 Nẹp khóa, nẹp khóa nén ép đầu dưới xương mác TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84740 Nẹp khóa chữ H nhỏ 2.0 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 227/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019