STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84771 Túi hậu môn nhân tạo Proxima một mảnh, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
14/02/2020

84772 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0919 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) Còn hiệu lực
14/11/2019

84773 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED1119 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
20/02/2020

84774 Túi hậu môn nhân tạo SOFTOMY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

84775 Túi hậu môn nhân tạo Softomy (Softomy Colostomy Bag) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 33/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

84776 Túi hậu môn nhân tạo trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 44/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019

84777 Túi hậu môn nhân tạo trẻ em Ostomy Bag TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 113.21/180000026/PCBPL-BYT LÊ THANH LIÊM Còn hiệu lực
19/04/2021

84778 Túi hiệu chỉnh pha trộn dịch dinh dưỡng tĩnh mạch 1000ml TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2206/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
23/08/2021

84779 Túi hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 14/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Và Sản Xuất Việt Tường Còn hiệu lực
02/06/2019

84780 Túi hơi chân không cố định toàn thân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 239/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
19/11/2020