STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84781 Tủ sấy và bảo quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200632 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
27/10/2020

84782 Tủ sấy và bảo quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200632 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
27/10/2020

84783 Tủ sáy và phụ kiện kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 22-TL/2019/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/10/2019

84784 Tủ sấy vô trùng TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 028/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
26/05/2021

84785 Tủ sấy vô trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 023/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH điện tử y tế Hasaky Còn hiệu lực
02/12/2020

84786 Tủ sấy vô trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 0921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Còn hiệu lực
11/06/2021

84787 Tủ sấy y tế đa chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 8421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Còn hiệu lực
17/08/2021

84788 Tủ sấy điện TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1229 PL-TTDV Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoa Xương Còn hiệu lực
29/08/2021

84789 Tủ sấy điện nha khoa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3724 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
26/03/2021

84790 Tủ sấy điện nha khoa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4025 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
29/10/2021