STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84811 Túi chân không cố định toàn thân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 02/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
31/08/2022

84812 Túi cho ăn dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.03/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
05/03/2020

84813 Túi cho ăn TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 242-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
27/06/2019

84814 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL045a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

84815 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 198-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
06/09/2019

84816 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1792019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
19/09/2019

84817 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1791 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

84818 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

84819 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/11/2022

84820 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022