STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84811 Nẹp khóa móc xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84812 Nẹp khóa móc xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84813 Nẹp khóa móc xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN 072023/GA-TTBYT Còn hiệu lực
24/08/2023

84814 Nẹp khóa móc xương đòn thẳng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 225/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
24/12/2020

84815 Nẹp khóa móc xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 130/MKM/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

84816 Nẹp khóa móc xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 130/MKM/0820-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

84817 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-176-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

84818 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-64-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

84819 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0368/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84820 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 813/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2023