STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84911 Thiết bị siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH 03/012023/GBM/HOPT-KQPL Còn hiệu lực
10/02/2023

84912 Thiết bị siêu âm cầm tay MX5 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 223.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ ENABLE STARTUP Còn hiệu lực
11/06/2020

84913 Thiết bị siêu âm hội tụ dạng vi điểm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 01/2022/PL-AH Đã thu hồi
09/02/2022

84914 Thiết bị siêu âm kết hợp điện xung trị liệu Phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2531/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V 2 U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/12/2021

84915 Thiết bị siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

84916 Thiết bị siêu âm trị liệu (1÷3 MHz) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2607MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
28/06/2019

84917 Thiết bị siêu âm trị liệu + phụ kiện: đầu phát siêu âm điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

84918 Thiết bị siêu âm trị liệu đa tần (đi kèm các phụ kiện ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 907/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Đã thu hồi
27/05/2021

84919 Thiết bị siêu âm trị liệu đa tần (đi kèm các phụ kiện ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 825/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/05/2021

84920 Thiết Bị Siêu Âm Trị Liệu – Intelect Mobile 2 Ultrasound INLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 153-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020