STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84931 Sáp cầm máu TRUWAX TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
04/04/2023

84932 Sáp cầm máu cho xương Unowax Bone Wax các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 039 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

84933 Sáp cầm máu dùng cho xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-279-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

84934 Sáp cầm máu tiệt trùng dùng cho xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-239-2022 Còn hiệu lực
14/09/2022

84935 Sáp cầm máu Unowax Bone Wax các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 034 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/07/2019

84936 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 128/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/06/2019

84937 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018284 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG NGUYÊN Còn hiệu lực
07/11/2019

84938 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 364-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hùng Mạnh Còn hiệu lực
03/03/2020

84939 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 376-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
20/03/2020

84940 Sáp cầm máu xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 10/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
11/09/2020